SA15 1SH
01554 746603

POLISI PREIFATRWYDD

Arolwg Cwsmeriaid – datganiad preifatrwydd

Casglu Data

Nid yw’r wybodaeth neu’r farn yr ydych yn eu darparu’n rhan o’r arolwg hwn yn gysylltiedig â chi’n bersonol mewn unrhyw ffurf – mae’r atebion yn hollol ddienw. Os hoffech gysylltu â ni’n uniongyrchol ynghylch profiad penodol ac am gael ymateb, defnyddiwch y ffurflen gyswllt.

Wrth nodi data personol

Raffl
Ni fydd y data personol (enw a chyfeiriad e-bost), y gallwch ddewis i’w hychwanegu i gofrestru ar gyfer y raffl, yn cael ei ddefnyddio ar y cyd â’r canlyniadau, a chaiff y data ei storio ar wahân. Bydd eich data’n cael ei ddinistrio ar ôl tynnu’r raffl. Byddwn ond yn cysylltu â chi i roi gwybod eich bod wedi ennill y gystadleuaeth. Ni fydd eich data’n cael ei anfon at ddarparwyr trydydd parti.

Cylchlythyr

Ni fydd y data personol (enw a chyfeiriad e-bost), y gallwch ddewis eu hychwanegu i dderbyn ein cylchlythyr, yn cael ei ddefnyddio ar y cyd â’r canlyniadau, a chaiff y data ei storio ar wahân. Defnyddir y data hwn i gysylltu â chi ynghylch cynigion, digwyddiadau a chyfleoedd mewn perthynas â’r ganolfan. Ni fydd eich data’n cael ei anfon at ddarparwyr trydydd parti.

 


INVESTING IN THE COMMUNITY
Privacy & Cookie Policy