SA15 1SH
01554 746603

Adborth

Carem glywed eich barn ar sut allwn ni barhau i wella’r profiad siopa yn St Elli.

A gawsoch chi brofiad da, neu a oes pethau y gallwn ni eu gwella?

Beth am ddweud wrthym am eich ymweliad drwy roi 5 munud o’ch amser i lenwi ein harolwg byr. Byddwn yn defnyddio eich adborth gwerthfawr i ddatblygu ein gwasanaethau ymhellach a gwneud eich profiad yr un gorau posibl.

I ddiolch i chi am eich adborth, byddwch yn cael eich cofrestru ar gyfer raffl i ennill talebion i’w gwario yn y ganolfan. Telerau ac Amodau’n berthnasol.

Felly ewch amdani! Rydym yn glustiau i gyd!

Cliciwch ‘dechrau arolwg’ i ddechrau. Drwy glicio’r botwm rydych yn cytuno i gymryd rhan yn ein harolwg fydd yn ein helpu ni i wella profiadau ein cwsmeriaid a’r gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig.

CWBLHEWCH YR AROLWG NAWR!

Os hoffech drafod mater penodol gyda ni, cysylltwch gan ddefnyddio’r FFURFLEN GYSWLLT.

Darllenwch ein POLISI PREIFATRWYDD i gael rhagor o wybodaeth am sut fydd eich gwybodaeth yn cael ei thrin a’i storio. 


INVESTING IN THE COMMUNITY
Privacy & Cookie Policy
Change your cookie preferences